ทำเลที่ตั้งของโครงการ

step01
step01-01
step01-02
โครงการคลังสินค้าของบริษัท แสงอารี เอสเตท จำกัด
สถานที่ตั้ง   : ถนนทางหลวงชนบท ปท.3004 (ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8 ฝั่งขาออก

และห่างจากแยกถนนลำลูกกาประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขนาดพื้นที่  : 29,970 ตร.ม. จำนวน 3 อาคารใหญ่

จำนวน       : 14 Unit 3 โครงการ

ประเภท     : คลังสินค้า – โรงงานอุตสาหกรรม

ลักษณะอาคาร
โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังสูง 8.50 เมตร

: ขนาดกลาง 10 unit 20*27.75 ตารางเมตร (ห้องน้ำภายใน พร้อมต่อเติมพื้นที่เช่าสำนักงานได้)

: ขนาดใหญ่ 4 unit 40*27.75 ตารางเมตร

: ประตูเหล็กม้วน เข้า-ออก ด้านหน้ากว้าง 10 เมตร / สูง 4.50 เมตร

: โครงหลังคาเมทัลชีท

การก่อสร้างโครงการ
เริ่มการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เดือนมีนาคม 2559

กำหนดการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เสร็จสิ้นประมาณ เดือนกันยายน 2559