วิวัฒนาการงานก่อสร้าง

step03
step03-01
pic-pro-01
วิวัฒนาการงานก่อสร้างโครงการ
ลักษณะอาคาร Building features

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังสูง 8.50 เมตร

ขนาดโครงการ : ขนาดกลาง 10 unit 20*27.75 ตารางเมตร

: ขนาดใหญ่ 4 unit 40*27.75 ตารางเมตร

: ประตูเหล็กม้วน เข้า-ออก ด้านหน้ากว้าง 10 เมตร / สูง 4.50 เมตร

: โครงหลังคาเมทัลชีท

การก่อสร้างโครงการ

เริ่มการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เดือนมีนาคม 2559

กำหนดการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เสร็จสิ้นประมาณ เดือนกันยายน 2559