สิ่งอำนวยความสะดวก

step04-02
step04-01
step04
ระบบการบริการพร้อมสรรพ
 • ระบบไฟฟ้า : ขนาด 30 แอมป์ ( 3 เฟส 4 สาย ) ขยายเพิ่มได้
 • ระบบประปา : ระบบการจ่ายอย่างเพียงพอ พร้อมระบบการจัดเก็บน้ำสำรอง
 • โทรศัพท์/สื่อสาร : สายตรงจำนวนมากพร้อมเชื่อมสายทุกระบบ
 • ระบบความปลอดภัย : ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การรักษาความสะอาด : ทีมงานคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเช่า
 • การบริการ : การซ่อมบำรุงระหว่างการเช่าตลอดอายุการเช่า

ระบบสาธารณูปโภค
 • ระบบจราจร/ถนน : ถนนคอนกรีตกว้าง 12.00 เมตร พร้อมที่รองรับรถคอนเทนเนอร์ในการขนส่ง
 • ที่จอดรถ/ขนถ่ายสินค้า : ที่จอดรถ จำนวน 546 คัน /บริเวณด้านหน้าของแต่ละอาคาร อย่างเป็นสัดส่วนโดยไม่เสียค่าบริการ
 • ห้องน้ำ : ภายในอาคารแต่ละยูนิต มีห้องเก็บของ
 • การจัดภูมิทัศน์ (Landscape) ที่ดูสวยงามและร่มรื่น

เส้นทางในการเดินทางมาโครงการ
  • ถนนกาญจนาพิเศษ (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ) เชื่อมกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ช่วยทำให้การคมนาคมสามารถเชื่อมสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้สะดวก
  • ถนนลำลูกกา เชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี กับฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร
  • ถนนรังสิต-นครนายก เชื่อมจังหวัดปทุมธานีกับนครนายก ช่วยเพิ่มความสะดวกคมนาคมสู่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น
  • ถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมต่อถนนในกรุงเทพมหานครกับถนนพหลโยธินสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนสายนี้มีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษหรือซูเปอร์ไฮเวย์ มีทางยกระดับอุตราภิมุข(ดอนเมืองโทลล์เวย์) เป็นทางด่วนพิเศษยกระดับเก็บค่าผ่านทาง อยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิต
  • เส้นทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดจอดรถที่สถานีรถไฟรังสิตและสถานีเชียงราก อีกทั้งยังมีจุดรับส่งผู้โดยสารระยะสั้นเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
  • สนามบินดอนเมือง สามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้า ทางอากาศได้ง่าย