รายละเอียดโครงการ

เส้นทางลำลูกกาคลองหก
ทำเลที่ตั้ง/การก่อสร้างของโครงการ
เริ่มการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เดือนมีนาคม 2559 กำหนดการก่อสร้างโครงการ เสร็จสิ้นประมาณ เดือนมกราคม 2560 ที่ตั้ง ถนนทางหลวงชนบท ปท.3004 (ถนนลำลูกกา-ธัญบุรี) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8 ฝั่งขาออก
อ่านต่อ>>
โอกาสในการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ศักยภาพของโครงการ
โอกาสในการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเป็นเมืองบริวารของประเทศ จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครโดยมีระยะห่างจากเมืองหลวงประมาณ 25 กิโลเมตร
อ่านต่อ>>
ระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่พร้อมจะให้บริการ ด้านต่างๆ ของโครงการ เราพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับธุรกิจ และเลือกที่ตั้งโดยเป็นแหล่งใจกลางสำคัญของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนความต้องการลูกค้า
อ่านต่อ>>
งานซ่อมบำรุง
งานบริการ / งานซ่อมบำรุง
ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพการบริการ ด้วยการรับประกันความพึงพอใจ บริษัทมีบุคลากรพร้อมให้คำปรึกษา/คำแนะนำ ให้เหมาะสมตรงจุดกับลูกค้าเพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอเข้า-ออกโครงการ
อ่านต่อ>>
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ
จากการสำรวจข้อมูลทางการตลาด ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการเพื่อจะพัฒนารองรับกลุ่มลูกค้าคลังสินค้า การพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้า จะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องมาจากการประกอบการอุตสาหกรรม
อ่านต่อ>>
การก่อสร้าง
วิวัฒนาการงานก่อสร้างโครงการ
เราเริ่มการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการได้มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยก่อสร้าง เฟส 1 เดือนมีนาคม 2559 กำหนดการก่อสร้างโครงการ เฟส 1 เสร็จสิ้นประมาณ เดือนมกราคม 2560
อ่านต่อ>>